PRAKSIS VARETAGER UDDANNELSE AF YNGRE LÆGER

Deres sygehus erfaring vil derfor variere alt efter deres uddannelsesforløb.
At have uddannelseslæger i klinikken giver os inspiration til refleksion og nytænkning.
 
Vi håber, I vil tage godt imod dem.
 
Der er i klinikken ansat uddannelseslæger. Fælles for dem er, at de alle er færdiguddannede læger på forskellige trin i deres videreuddannelsesforløb. Basislæger opholder sig i klinikken ialt 6 måneder, som led i obligatorisk  turnusforløb
 
Alle læger, der ønsker at uddanne sig til speciallæge uddannelse i almen medicin kommer først ½ år i en introduktionsstilling, derefter er der et skræddersyet speciallægeuddannelsesforløb med vekslen mellem klinikophold her i praksis og klinikophold i sygehusregi. Vi har dem i det som hedder fase 1 - så er de 2½ år på sygehuset hvor de kommer retur ca 1 gang om måneden og  og slutter deres fase 2 med ½ år før de skal ud i sidste fase 3 i en ny klinik.

 

Medicinstuderende:

Vi har valgt at ansætte dygtige medicin studererende i klinikken til at hjælp os med at varetage opgaver som bla indebærer forundersøgelser, blodprøver og andre småting.

Man vil ikke forvente de kender ens sygehistorie og vil nok spørge om nogle ting som skal til for at danne et overblik - Så tag godt imod dem, da de også skal lære at blive en god læge:-)

 

 

 

 

 

KBU læge Frederik Højsager

Født 1992

Ansat i klinikken pr. 1. februar og ½ år frem.


 

 

 

Intro læge Sofie K. Mahler

Født 1976

Ansat i klinikken pr. 1 sept 2023. og ½ år frem

 

 

 

Hoveduddannelses læge Pernille S Wahlgren

Født 1990


Ansat i klinikken pr. 1 februar 2021 i fase 1 

Kommer tilbage på retur dage ca 1 x om måneden og starter fase 2 igen 2025. 
 

 

 

Hoveduddannelses læge Arense Guldbech

Født 1989

Ansat i klinikken pr. 1 februar 2022 i fase 1 

Kommer tilbage på retur dage ca 1 x om måneden og starter fase 2 igen 2024.