PRAKSIS VARETAGER UDDANNELSE AF YNGRE LÆGER

Deres sygehus erfaring vil derfor variere alt efter deres uddannelsesforløb.
At have uddannelseslæger i klinikken giver os inspiration til refleksion og nytænkning.
 
Vi håber, I vil tage godt imod dem.
 
Der er i klinikken ansat uddannelseslæger. Fælles for dem er, at de alle er færdiguddannede læger på forskellige trin i deres videreuddannelsesforløb. Basislæger opholder sig i klinikken ialt 6 måneder, som led i obligatorisk  turnusforløb
 
Alle læger, der vælger speciallæge uddannelse i almen medicin kommer ført ½ år i en introduktionsstilling, derefter er der et skræddersyet speciallægeuddannelsesforløb med vekslen mellem klinikophold i her praksis og klinikophold i sygehusregi.

 

 

 

 

 

 

 

Trine Roth

Født 1984.

Privat:
Gift, har 3 børn og bor i Kolding.

Læge fra København Universitet 2013.

Amanuensis (under uddannelse til speciallæge i almen medicin).

Har arbejdet 2 år i Indien som læge.
Har erfaring fra almen lægepraksis fra 2 forskellig lægepraksis i København.

Har arbejdet på Kirurgisk Afd, Herlev Sgh, Psykiatrisk Afd., Bispebjerg Sgh., Arbejdsmiljømedicinsk Afd., Bispebjerg Sgh. samt Psykiatrisk Afd. på Rigshospitalet i KBH:

Trine er ansat fuld tid i klinikken