PRAKSIS VARETAGER UDDANNELSE AF YNGRE LÆGER

Deres sygehus erfaring vil derfor variere alt efter deres uddannelsesforløb.
At have uddannelseslæger i klinikken giver os inspiration til refleksion og nytænkning.
 
Vi håber, I vil tage godt imod dem.
 
Der er i klinikken ansat uddannelseslæger. Fælles for dem er, at de alle er færdiguddannede læger på forskellige trin i deres videreuddannelsesforløb. Basislæger opholder sig i klinikken ialt 6 måneder, som led i obligatorisk  turnusforløb
 
Alle læger, der vælger speciallæge uddannelse i almen medicin kommer ført ½ år i en introduktionsstilling, derefter er der et skræddersyet speciallægeuddannelsesforløb med vekslen mellem klinikophold i her praksis og klinikophold i sygehusregi.

 

Nivethitha Ilangkova

(f. 1983)

Amanuensis (under uddannelse til speciallæge i almen medicin)

Nive er igang med 3 års videreuddannelse på sygehuset men har "retur dage" i klinikken 1 dag om måneden.
Nive kommer tilbage på fuld tid i klinikken 01.12.2021 - 13.07.2022


Sygehuserfaring: medicinsk afdeling / akutmodtagelse / almen praksis/ psykiatrisk afd/

Ph.D

Cathrine Budtz

Født 1988.

Privat:
Bor i Kolding.

Læge under videreuddannelse.


Cathrine er ansat fuld tid i klinikken fra 1. marts 2021 og 1 år frem i en introstilling i almen medicin.

Pernille S. Wahlgren

Født 1990.

Amanuensis (under uddannelse til speciallæge i almen medicin)

Pernille er ansat på fuld tid i klinikken fra 1. marts 2020 og ½ år frem. Kommer på returdage en gang i måneden.

Er på barsel i øjeblikket.

Trine Roth

Født 1984.

Privat:
Gift, har 3 børn og bor i Kolding.


Læge fra København Universitet 2013.

Amanuensis (under uddannelse til speciallæge i almen medicin).

Har arbejdet 2 år i Indien som læge.
Har erfaring fra almen lægepraksis fra 2 forskellig lægepraksis i København.

Har arbejdet på Kirurgisk Afd, Herlev Sgh, Psykiatrisk Afd., Bispebjerg Sgh., Arbejdsmiljømedicinsk Afd., Bispebjerg Sgh. samt Psykiatrisk Afd. på Rigshospitalet i KBH:

Trine er ansat fuld tid i klinikken fra 1. september 2019 og ½ år frem. Trine kommer på returdage i klinikken 1 dag om måneden.