AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN

Beroligende medicin og sovepiller

SUNDHEDSSTYRELSEN HAR INDSKÆRPET REGLERNE FOR RECEPTFORNYELSE AF SOVEPILLER, STÆRK SMERTESTILLENDE OG BEROLIGENDE MEDICIN

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:

”Ordination og receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personligt fremmøde, således patient og læge har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af medicinen. Konsultationen må derfor IKKE finde sted på telefon- eller email-konsultation.”

Derfor forgår al receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin som en konsultation i klinikken, da vi skal følge sundhedsstyrelsens retningslinjer.

nedenstående link:  

 http://medicinmedfornuft.dk/download/patientfolder.pdf

http://medicinmedfornuft.dk/download/patientfolder.pdf