PRAKSIS VARETAGER UDDANNELSE AF YNGRE LÆGER

Deres sygehus erfaring vil derfor variere alt efter deres uddannelsesforløb.
At have uddannelseslæger i klinikken giver os inspiration til refleksion og nytænkning.
 
Vi håber, I vil tage godt imod dem.
 
Der er i klinikken ansat uddannelseslæger. Fælles for dem er, at de alle er færdiguddannede læger på forskellige trin i deres videreuddannelsesforløb. Basislæger opholder sig i klinikken ialt 6 måneder, som led i obligatorisk  turnusforløb
 
Alle læger, der vælger speciallæge uddannelse i almen medicin kommer ført ½ år i en introduktionsstilling, derefter er der et skræddersyet speciallægeuddannelsesforløb med vekslen mellem klinikophold i her praksis og klinikophold i sygehusregi.

 

Christina L. Poulsen

Født 1991.

Læge fra Syddansk Universitet juni 2018

Læge under videreuddannelse.

Har arbejdet på Gynækolgisk Obstetrisk Afd, Esbjerg Sygehus samt Ortopædkirurgisk Afd., Kolding Sygehus.

Christina er ansat fuld tid i klinikken fra 1. februar 2019 og ½ år frem.

Sofie Kristiansen

Født 1991.

Læge fra Odense Universitet januar 2018

Amanuensis (under uddannelse til speciallæge i almen medicin).

Har arbejdet hos Lægerne Jernbanegade, Fredericia samt på Medicinsk Afdeling, Kolding. 

Sofie er ansat fuld tid i klinikken fra 1. marts 2019 og ½ år frem.

 

 

Nivethitha Ilangkova

(f. 1983)

Amanuensis (under uddannelse til speciallæge i almen medicin)

Nive er igang med 3 års videreuddannelse på sygehuset men har "retur dage" i klinikken 1 dag om måneden.
Nive kommer tilbage på fuld tid i klinikken september 2020 og ½ år frem.


Sygehuserfaring: medicinsk afdeling / akutmodtagelse / almen praksis/ psykiatrisk afd/

Ph.D