PRAKSIS VARETAGER UDDANNELSE AF YNGRE LÆGER

Deres sygehus erfaring vil derfor variere alt efter deres uddannelsesforløb.
At have uddannelseslæger i klinikken giver os inspiration til refleksion og nytænkning.
 
Vi håber, I vil tage godt imod dem.
 
Der er i klinikken ansat uddannelseslæger. Fælles for dem er, at de alle er færdiguddannede læger på forskellige trin i deres videreuddannelsesforløb. Basislæger opholder sig i klinikken ialt 6 måneder, som led i obligatorisk  turnusforløb
 
Alle læger, der vælger speciallæge uddannelse i almen medicin kommer ført ½ år i en introduktionsstilling, derefter er der et skræddersyet speciallægeuddannelsesforløb med vekslen mellem klinikophold i her praksis og klinikophold i sygehusregi.

 

Christina L. Poulsen

KBU-læge

Christina er ansat fuld tid i klinikken fra 1. februar 2019 og ½ år frem.

Sofie Kristiansen

Amanuensis (under uddannelse til speciallæge i almen medicin)

Sofie er ansat fuld tid i klinikken fra 1. marts 2019 og ½ år frem.

Nivethitha Ilangkova

(f. 1983)

Amanuensis (under uddannelse til speciallæge i almen medicin)

Nive er igang med 3 års videreuddannelse på sygehuset men har "retur dage" i klinikken 1 dag om måneden.
Nive kommer tilbage på fuld tid i klinikken september 2020 og ½ år frem.


Sygehuserfaring: medicinsk afdeling / akutmodtagelse / almen praksis/ psykiatrisk afd/

Ph.D