Lægesekretær Christina Brehmer Sletten

Født 1980.

Ansat i Lægeklinkken siden 1. januar 2019.

Uddannet ved Odense Universitetshospital 2016.
Tidligere ansat på Hudafdelingen, Odense Universitets Hospital samt Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken, Odense.

Betjener telefonen samt varetager administrative sekretæropgaver.